Où nous trouver

We are located in Bassins, a small village next to Gland.  Exit Gland on the highway between Geneva and Lausanne. You follow the signs to Begnins, go through the village and follow the signs to continue towards Bassins.

Vi finns i Bassins, en liten by i närheten av Gland. Avtagsväg Gland på motorvägen mellan Lausanne och Genve, kör mot och igenom Begnins.  Följ skyltarna mot Bassins.